Erlend Horn – vinner av ruspolitisk pris 2019

Publisert i Fagrådet

Erlend Horn – vinner av ruspolitisk pris 2019

For sjuende gang deler vi ut Rusfeltets gjeve pris for godt ruspolitisk arbeid. Prisen for 2019 går til sosialbyråd og Bergen Venstres 1. kandidat i lokalvalget 2019, Erlend Horn.

Prisen ble delt ut av Fagrådets styreleder Kirsten Frigstad og leder Jan Gunnar Skoftedalen under Ruspolitisk Arena 10. mai Thon hotel Vika Atrium i Oslo.

Begrunnelse
Erlend Horn representerer Venstre og har vært byråd siden 2013. Han er Byråd for sosial, bolig og inkludering, hvor arbeidet med rusproblematikk tilhører.

Horn har hovedfag i sammenliknende politikk fra Bergen og skrev masteroppgave i statsvitenskap i 2013 om «Norges nei til heroinassistert behandling i lys av Sveits sitt ja».

Bergen kommune har på mange måter gått fra å være et ruspolitisk “katatrofeområde” til en fremtidsrettet kommune når det gjelder hvordan det offentlige skal håndtere folk med rusproblemer. Bergen har i stor grad prioritert midlene fra Opptrappingsplanen slik regjeringen har lagt opp til. Erlend Horn har vært i førersetet i å bedre tilbudet i Bergen kommune i sin fireårsperiode – og har ikke vært redd for å gå nye veier. Han har også vært sentral i utarbeidelsen av Venstres ruspolitikk.

-Min visjon er at vi skal gå i front nasjonalt, men også internasjonalt. At de sier: Look to Bergen, når det gjelder rusfeltet.
Erlend Horn da han presenterte Bergens nye rusplan i 2017

Erlend Horn har bidratt til tydelige mål beskrevet i rusplanen for Bergen. Noen av målene er:

  • at enkeltpersoner som oppholder seg over tid på åpne russcener hvor en mistenker underliggende psykisk lidelse skal tilbys utredning og helsehjelp gjennom prosjektet Sent ute
  • å utrydde Hepatitt C i Bergen innen ti år
  • å etablere et ambulant overdoseteam med viktig funksjon overfor pårørende
  • at ny avtale om krisesentertilbud fra 2018 må inkludere tilbud til kvinner aktiv i rus
  • at alle unge brukere under 25 år i NAV sosialtjeneste skal motta tilrettelagte aktivitets- og arbeidsrettede tilbud
  • å etablere en sykehjemsavdeling eller sykehus for eldre i aktiv rus

I 2018 tok Erlend Horn initiativ til å etablere Ruspolitisk råd i Bergen kommune. Målet var å sørge for økt bruker- og pårørendemedvirkning i utformingen av hvordan det kommunale rusfeltet skal se ut i fremtiden. Rådet opptrer tverrpolitisk og uavhengig og sikrer at brukere og pårørende sitt syn på saker som angår dem blir en del av grunnlaget for de avgjørelser som fattes.

– Jeg gleder meg til å få gode og erfaringsbaserte råd fra brukere og pårørende på rusfeltet, skrev Erlend Horn på kommunens nettside i 2018.

Erlend Horn har videre skrevet en rekke debattinnlegg og kronikker om rusavhengiges livsvilkår og engasjerte seg nylig sterkt i debatten om rusreformen da KrF forhandlet om regjeringssamarbeid. Venstre var avgjørende for å få reformen på plass, og det ville vært et enormt nederlag for Venstre dersom hele eller deler av reformen ble reversert. Men det Horn la aller mest vekt på i sine debattinnlegg var at en reversering først og fremst ville være et svik mot noen av samfunnets aller mest sårbare mennesker.

-Om vi skal lykkes med å inkludere rusavhengige i fellesskapet på en god måte, må vi slutte å stemple dem som kriminelle
Erlend Horn i Bergens Tidende januar 2019

En stor anerkjennelse
Foruten heder og ære fikk prisvinneren et glasskunstverk av Aino Jensen.

Styreleder i Fagrådet Kirsten Frigstad sammen med prisvinner Erlend Horn og leder i Fagrådet Jan Gunnar Skoftedalen. Foto: Torhild Kielland

-Det er en stor ære, først og fremst for Bergen kommune å få denne prisen. Men det er også en stor anerkjennelse jeg setter stor pris på personlig. Vi har kommet langt , men vi må ikke hvile – ting er ikke ordnet. Det er en enorm stor kamp om ressursene. Utrolig viktig at vi fortsatt prioriterer rusfeltet. Nå må vi vinne kampen om at rusfeltet fortsatt skal løftes frem, sa Erlend Horn i sin takketale.

Horn er tilbake som byråd i Bergen etter pappapermisjon i august. 

Vi gratulerer Erlend Horn med prisen og ser fram til et langt politisk virke til stor glede for rusfeltet.

Prisens historie
Fagrådet opprettet prisen for godt ruspolitisk arbeid i 2013 for å øke interessen og bevisstheten rundt det ruspolitiske arbeidet i Norge. Fagområdet rus og avhengighet var den gang lavt politisk prioritert og betegnelsen «sitter nederst ved bordet» ble ofte brukt. Det er ansatte og ledere fra Fagrådets medlemsvirksomheter som har forslagsrett. Det er Fagrådets styre, oppnevnt av årsmøtet, som velger blant innsendte forslag.

Tidligere prisvinnere:
2018: Bent Høie
2017: Petter Nyquist
2016: Astrid Renland
2015: Thorvald Stoltenberg
2014: Erna Solberg
2013: Laila Dåvøy

Oslo: 10. mai 2019

Foto: Torhild Kielland

Tilbake til forsiden

1 kommentar

  1. Bergen by er heldige på mange området innen rusomsorgen. Både med særdeles høy faglig Kompetanse , gode aktører innen rus behandling og veldig godt etterverns tilbud . Vil takke alle som har bidratt og gjort det mulig å reise seg og bli en verdens beste pappa ( sitat fra min sønn på 9 år) og en flink og nyttig medarbeider i Bergensklinikken, vikar i Lisagruppen og ikke minst kunne drifte Maritimt Fellesskap som hjelper mennesker med rusutfordringer og kriminell fortid. Takker alle rundt meg som har støttet/veiledet meg når jeg har tråkket feil og følelsene har gjort stien kronglete og vanskelig. Familien, mine barn og kjæreste Turi er mitt alt♥️ Men noen som sjeldent blir hedret er folk i det politiske systemet, vil med dette også takke spesielt Erlend Horn, Odny Miljateig og Marte Mjøs Person og Bernt Høyie som lyttet og tatt til seg min historie og erfaringer , når jeg har talt til de. Hilsen en evig takknemlig og ydmyk Ove Ytredal

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Personvern og cookies