Behandlingssteder

I Norge har vi en rekke behandlingssteder som tilbyr hjelp for ulike typer avhengighet og rusproblemer. Det er offentlige sykehus og kommuner, ideelle organisasjoner og stiftelser og private organisasjoner.

Oversikt over behandlingssteder:

 • Undersøkelser og behandlinger innen Rus og avhengighet – Helsenorge.no
  Denne siden gir deg informasjon knyttet til:
  Alkoholproblemer, rus- og avhengighetsbehandling
  Dopingproblemer, rus- og avhengighetsbehandling
  Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
  Problemer med illegale rusmidler, rus- og avhengighetsbehandling
  Problemer med vanedannende legemidler, rus- og avhengighetsbehandling
  Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP-lidelser), rus- og avhengighetsbehandling
  Spilleavhengighet, rus- og avhengighetsbehandling
  Tilbakehold i institusjon på grunnlag av samtykke, rus- og avhengighetsbehandling
  Tvang overfor gravide med rusmiddelproblemer, rus- og avhengighetsbehandling
  Tvang overfor personer med rusmiddelproblemer, rus- og avhengighetsbehandling
 • Behandling av spilleavhengighet Hjelpelinjen.no
  Denne siden gir deg en fylkesvis oversikt over behandlingssteder.
Personvern og cookies