Er heroinassistert behandling en mulighet til relasjon og helsehjelp? På Ruspolitisk Arena 10. mai kommer leder av heroinklinikkene Crossline og Lifeline, Metin Ruijter, fra Zurich Sveits (bildet til høyre sammen med styreleder i Fagrådet Kirsten Frigstad).

Sveits har hele 25 års erfaring med heroinassistert behandling gjennom 23 klinikker.

Tilbyr mye mer enn medisiner
Klinikkene i Sveits bestreber seg på å ha alle helsetilbud i samme hus eller helt i nærområdet. De tilbyr ikke bare medisiner for avhengighet, men også legekonsultasjoner, sårstell, psykisk helsehjelp og behandling av hepatitt og HIV/AIDS. I tillegg har klinikkene sosialfaglige mål som å forhindre sosial isolasjon, øke bo- og levestandard, og sikre mer forutsigbar økonomi.

Over 200 personer kommer til Ruijters klinikker hver eneste dag. Sårstell er høyt prioritert da mange i målgruppa har store sår etter absesser og infeksjoner etter å ha injisert forurenset/urent stoff over lang tid. Mange av pasientene bruker sårene til å sette nye skudd ettersom tilgangen til blodårer er enklere. Dette gjør hjelpearbeidet krevende. Det mest effektive for å klare å gi pasientene hjelp er å bygge gode og stabile relasjoner, fortalte Ruijter da styret i Fagrådet besøkte en av klinikkene i høst.

Injeksjoner eller tabletter
De fleste pasientene kommer én eller to, noen få tre ganger daglig, og får medisiner i form av tabletter eller injeksjoner. Mange får med seg medikamenter for natten – ofte er dette Metadon, Subutex og MST i tablettform/«saft» og benzodiazepiner. Noen enkelte får også med diamorfin tabletter hjem om de står i jobb eller har andre forpliktelser.

Eksempler på medisiner de får er:
Diamorfin (injeksjoner eller tabletter)
Morfin (tabletter som MST og Sevrelong)
Buprenorfin (Subutex)
Metadon
Crossline er også i oppstarten av å prøve ut diamorfin nesespray.

Klinikken tilbyr med andre ord full-agonister av morfinpreparater (kjemiske stoff som gir maksimal oppnåelige effekt i kroppen) til pasientene. De fleste som er tilknyttet klinikken over lang tid har store psykiske problemer i tillegg. Likevel klarer de å innordne seg rutinen med å hente medisiner én, to eller tre ganger daglig.

Sprøytebruk på vei ut
En interessant erfaring fra Sveits er at en økende andel pasienter velger tabletter etter å ha blitt stabilisert på klinikken med injeksjoner over tid. Tidsperspektivet er gjerne opp til ti år på endel av pasientene.

For å få et tilbud ved klinikkene i Sveits må du:
-være over 18 år
-være registrert innbygger i Zürich
-ha minimum 2 års avhengighet til opioider/heroin
-ha minimum to mislykkede behandlingsforsøk i institusjon
-ha psykiske, fysiske og sosiale mangler/problemer

En helt annen tenkemåte
I Norge snakker vi sjelden høyt om at mange i befolkningen ønsker rusopplevelser. Dette er en helt naturlig inngang for klinikerne i Zürich hvor de også inkluderte de med alvorlig rusavhengighet. Avhengighet gjør imidlertid et ønske om rusopplevelser mer komplisert. I Norge snakker vi gjerne om at folk skal få medisiner så de blir “friske fra abstinenser”. Få snakker om brukernes behov og ønske om “fast flash” – ruskick. Da får vi gjerne diskusjoner som går i retning av moralisme og kontroll under dekning av omsorg og beskyttelse.

Problemet er at folk er ulike og noen få faller mellom stoler og mestrer ikke rusfrihet eller kontrolltiltak. De fortsetter sine stigmatiserte og marginaliserte liv. Det er denne målgruppa klinikkene i Sveits retter seg mot. De som uansett tiltak og tilbud kjøper stoff på gata for å oppnå ruskick. Avhengighet inkluderer ofte andre problemer eller forsterker allerede eksisterende problemer og dermed blir det viktig å først skape en verdig situasjon rundt helse, boforhold, økonomi og kriminalitet, sier Ruijter.

At vi ikke er for strenge er avgjørende, sier han. -Pasientene kjøper det de vil ha på gata uansett, da er det bedre helsehjelp at de får det de trenger her på klinikken parallelt med terapeutisk støtte, behandling av somatiske lidelser, risikofritt inntak av rene preparater og hjelp til sosial integrasjon.

You have to change your thinking! The patients want the flash. You can’t save them all, but you can give them help and advice.
Metin Ruijter

Alt handlet om tålmodighet, verdighet, bedre helse, mindre smittefare, omsorg, råd og økt stabilitet.
Du får høre mer om hans erfaringer på Ruspolitisk arena 10. mai. Ruspolitisk arena arrangeres hvert år og er en av Fagrådets faste møteplasser 

Se program for årets Ruspolitisk Arena