Regjeringenspartiene stemte ned regjeringen Solbergs rusreform, men er regjeringens reformer svar på rusreformens svakheter?

Webinaret vil foregå fredag 4. februar klokka 09.00 – 12.00 og streames direkte på vår Facebook-side @ rusfeltet og vår YouTube-kanal. 

Regjeringen har startet arbeidet med en forebyggings- og behandlingsreform, sa helseminister Ingvild Kjerkol i sin sykehustale sist uke. Samtidig vil regjeringen gå fra straff til hjelp, sa hun i samme tale. Henger dette sammen?

Fem partier i opposisjonen har nå gått sammen om å fremme et representantforslag i Stortinget om å gjennomføre Rusreformen. Hvordan ser de på regjeringens reformforslag? Henger det sammen for dem eller er det to separate saker?

Hva må en forebyggings- og behandlingsreform inneholde for at det skal gi mening? Vi inviterer politikere, brukerrepresentanter og ulike fagfolk til å være med i diskusjonen.

Sett av dagen formiddagen fredag 4. februar og følg debatten direkte. Ingen påmelding er nødvendig. Endelig program kommer.

 Sammen setter vi dagsorden for vår felles ruspolitiske framtid.