I "april-utgaven" finner du også et intervju med leder for Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelse Lars Lien. – Vi bør ha litt is i magen og ikke stemple unge mennesker for tidig, sier Lien i intervjuet.
– Vi må unngå at ungdom kommer inn i offerrollen og slik oppfatter at de ikke kommer videre for de har de og de problemene. Jeg hører stadig pasienter fortelle at leger og psykologer sier til dem at: – du kan ikke forvente så mye ut av livet ditt, det er begrenset hva du får til fordi du har den og den diagnosen – som oftest tar de helt feil.