Foreningen for human narkotikapolitikk, proLAR Nett og Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon inviterer til markering av Verdens narkotikadag. Fagrådet deltar på arrangementet for fjerde år på rad.

Dyp bekymring for brudd på menneskerettigheter

Det er en pågående dyp bekymring for at menneskerettigheter blir brutt gjennom en straffende ruspolitikk rundt om i verden. Rusrelaterte dødsfall stiger i Europa. Sannheten bak tallene er at de fleste av dødsfallene kunne vært forhindret om skadereduserende tiltak og andre helsetjenester hadde vært tilgjengelig for dem som trenger det, skriver EMCDDA i sine årlige europeiske narkotikarapporter. Dødstallene øker dramatisk hvis vi i tillegg legger til utenomjuridiske drap, dødsdommer og andre drap på folk med rusproblemer. 

Support. Don’t punish er en stadig voksende internasjonal solidaritetsmarkering for alle som rammes av straff, stigmatisering og menneskerettighetsbrudd. I fjor ble dagen markert i 260 byer i nesten 100 land.

Samme dag som Pride

I år blir markeringen på samme dag som Pride-paraden i Oslo og vi skal markere de sjumilsstegene som er tatt i norsk narkotikapolitikk den siste tiden. Med høyesterettsdommene, de nye retningslinjene fra Riksadvokaten, vedtakene om lokale forsøksordninger med rusreform, at vi har fått heroinassistert behandling i Norge og store holdningsendringer på befolkningsnivå. 

Det er fremdeles krefter som ønsker å reversere denne positive utviklingen og beholde straff og gjenoppta ransakingspraksis. 

Narkotikapolitikken skal baseres på helse og menneskerettigheter. Derfor inviterer vi politikere og støttespillere til å la seg avbilde med “Support. Don’t punish” - plakat og vi skal dele ut 100 Support. Don’t punish T-skjorter.

Lederen for Aps homonettverk Jon Reidar Øyan trakk nylig paralleller mellom de homofiles kamp for rettigheter og det mange rusmiddelbrukere stadig kjemper for:

Å måtte juge om sine aktiviteter for å ikke bli stigmatisert, miste muligheter for karriere eller bli gitt tillit. Det er gjenkjennbart. Det å bli sett på som et utskudd som kan smitte andre med egen umoral. Som skal presses ned med alle tenkelige midler. Vi kjenner det igjen.

Vi markerer Support. Don’t punish til Pride-paraden kommer opp til Stortinget noe etter kl. 14.00.