I 2023 hadde Norge de høyeste overdosetallene på over 20 år. 363 mennesker døde av overdose. Det som vekker statsråden og pressens oppmerksomhet er at nå er det flere som dør av medikamenter enn av heroin.

Rusfeltets hovedorganisasjon er glad for at Helse- og omsorgsministeren er offensiv og ber om handling. 

Tre hastetiltak

Nasjonal overdosestrategi gikk ut i 2022 og vi kan undres om fraværet av strategi reduserer oppmerksomheten rundt rusutløste dødsfall. Vi må imidlertid også huske at flere døde av alkohol i 2023 enn av overdoser.

  1. Det skal iverksettes en handlingsplan mot overdoser. Helsedirektoratet får det oppdraget.
  2. Rusmiddelbruk skal monitoreres ved hjelpe av en ny metode. Hvilken metode eller hvem sies det ikke noe om. Hensikten er å kunne sette inn relevante tiltak tidligere.
  3. Behandlingstilbudet til pasientene som trenger det mest og med de største avhengighetene skal styrkes. Her vil han gjøre medikamentell behandling mer tilgjengelig.
 
Møter Helseministeren

Rusfeltets hovedorganisasjon møter Helse- og omsorgsminister Vestre onsdag 19.juni og vi regner med at statsråden hastegrep blir et av temaene som diskuteres.