Fortsatt rusreform, heroinbehandling og flere legemidler i legemiddelassistert behandling (LAR). Med andre ord ingen innskrenking i lavterskel LAR.

Under pressekonferansen torsdag kveld bekreftet KrF at de går inn i regjering. Kompromissene som er inngått spenner fra asylpolitikk til taxfreekvoter.

Innenfor alkoholpolitikken reverseres Stortingets vedtak fra november om redusert taxfreekvote. Ordningen om å bytte inn tobakk/snus i 2 flasker vin opprettholdes. Det er også en formulering som betyr økt kommunal selvstyre rundt salg og skjenking.

KrF gikk inn i forhandlingene med mål om å stoppe rusreformen, hindre prøveprosjektet med heroinbehandling og stramme inn LAR slik nestleder Olaug Bollestad ga uttrykk for i Klassekampen. De har imidlertid fått gjennom å “gjennomføre en helhetlig evaluering av legemiddelassistert rehabilitering (LAR)” og  “ytterligere prioritere rehabiliteringstilbudet i LAR (bolig, arbeid og aktivitet, og sosial oppfølging) i forbindelse med fullføringen av opptrappingsplanen”.

I debatten på NRK ga KrFs forhandlingsleder Kjell Ingolf Ropstad uttrykk for at han gjerne skulle ha stoppet rusreformen, men at reformen var særlig viktig for Venstre. Det er en underlig uttalelse sett i lys av store deler av rusfeltet nå har gitt sin støtte til reformen.

Konklusjonene er i tråd med vår oppfordring til regjeringsforhandlerne. Mange beskriver stor lettelse. Fagrådets leder sendte sist uke et brev til regjeringsforhandlerne til Høyres, Fremskriftspartiet og Venstres på Granavollen og ba partene om å ikke reversere ruspolitikken. Regjeringen vil nå styrke forskningen på forebygging og behandling, noe Fagrådet også har vært opptatt av i lengre tid.

Hele plattformen kan du lese her

Les også: 
Ruspolitikken i spill under regjeringsforhandlingene? 

Felles utspill fra brukerorganisasjonene på rusfeltet til regjeringsforhandlingene: Ikke kast de rusavhengige under bussen for å danne regjering