Ingvild Kjerkol har vært Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson og har vært medlem i Stortingets helse- og omsorgskomite siden 2015. I tillegg til å være stortingsrepresentant er hun leder i Trøndelag Arbeiderparti og sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre.

For meg er ingen sak viktigere enn sikre god helse og livskvalitet til alle. Hvis fellesskapet ikke stiller opp vil flere måtte betale selv, det skaper et mer todelt helsevesen. Dette er en utvikling jeg frykter konsekvensene av fordi det betyr at mange vil falle utenfor.
Ingvild Kjerkol, sitat fra arbeiderpartiet.no

Hun får oppgaven med å gjennomføre punktene om ruspolitikk i Hurdalsplattformen. Fagrådet ser frem til å samarbeid med Kjerkol for å sikre personer med rusrelaterte best mulig tilbud både innenfor kommunal sektor, i spesialisthelsetjenesten og hos de ideelle aktørene. 

Vi håper hun fortsetter den gode dialogen med bruker- og pårørendeorganisasjonene og fagfeltet, slik hennes forgjenger Bent Høie har gjort.

Velkommen Ingvild Kjerkol og lykke til med arbeidet. Vi ser frem til et godt samarbeid.