Fra før var sju av Velferdetatens enheter medlemmer, noe som nå er endret til ett inkluderende medlemskap for hele 30 enheter som inkluderer 26 rusinstitusjoner.

Stadig flere ønsker å være en del av vårt fellesskap som landets klart største medlemsorganisasjon på rusfeltet.

Antall medlemmer kan telles på to måter
Vi knytter 124 virksomheter sammen som alle har selvstendige medlemskap. Eksempler på én virksomhet er Tyrilistiftelsen (med sine ni institusjoner), Kvinnekollektivet Arken (én institusjon), Haukeland Universitetssykehus – avdeling for rusmedisin  (fem enheter) og Velferdsetaten (30 enheter). Disse teller fire av våre 123 medlemmer.

Teller vi antall institusjoner, organisasjoner og enheter som faller inn under hvert enkelt medlemskap er vi nå oppe i over 200 aktører. Tilsammen snakker vi om flere tusen årsverk.

Vi ønsker Velferdsetaten, Oslo kommune velkommen som medlem i Rusfeltets hovedorganisasjon.

Hvem kan bli medlem?
Tiltak, virksomheter og organisasjoner som har personer med avhengighet og/eller rusproblemer som sin målgruppe kan bli medlem. For eksempel spesialisthelsetjeneste, kommune, stiftelse, forsknings- og undervisningsinstitusjon, helseforetak, bedrift, bruker- og/eller pårørendeorganisasjon.

Alle blir hørt
Fagrådet samler bredden i rusfeltet og representerer et fellesskap og en direkte påvirkningsmulighet i utviklingen av rusfeltet. Et samlet rusfelt gjør oss sterkere i viktige saker. Som medlem kan en komme med innspill og påvirke hva som er prioriterte oppgaver for oss og hva som skal være vår holdning i ulike saker. Alle blir hørt i Fagrådet.

Fordelene ved medlemskap er mange. Først og fremst legger vi vekt på verdien i å stå sammen i et faglig fellesskap. Noen eksempler på fordeler er:

  • å delta i faglige nettverk
  • å få hjelp i høringsprosesser med forslag til høringssvar som medlemmene kan bruke helt eller delvis i egne høringssvar og selvsagt komme med innspill til
  • å påvirke hva Fagrådet skal prioritere av oppgaver gjennom å delta på årsmøtet eller bli valgt inn i styret
  • å få reduserte priser på Fagrådets konferanser
  • å annonsere gratis ledige stillinger på www.rusfeltet.no (som er besøkt av over 15 000 mennesker hver måned)
  • å gratis informere om egne kurs og konferanser på vår nettside rusfeltet.no
  • å fremme rusfaglig arbeid gjennom nyhetssaker og blogginnlegg på nettsiden
  • at ansatte i medlemsvirksomheter kan søke stipend hos Fagrådet
  • å delta på studieturer
  • å foreslå kandidater til Fagrådets priser

Hvis din virksomhet ennå ikke er medlem, benytt muligheten i dag.

Har dere spørsmål ta gjerne kontakt med Torhild eller Jan Gunnar i sekretariatet.