I likhet med mange norske organisasjoner tar Fagrådet sterk avstand fra den russiske aggresjonen i Ukraina. Vi ber om at russiske ledere respekterer arbeidet til hjelpeorganisasjoner og helsearbeidere i landet. Vi ber om oppmerksomhet til sårbare grupper med avhengighet og psykiske problemer.

EMCDDA anslår at mellom 310.000 til 360.000 mennesker i Ukraina injiserer narkotiske stoffer. I overkant av 80.000 av disse er kvinner. Det er mindre overskudd og tid til å ta hensyn til denne type helseproblemer i krig og vi må anta at denne delen av sivilbefolkningen vil miste sårt tiltrengte medisiner og hjelp. 

As of January 1, 2020, 16 257 new HIV-infected people, 2 871 people infected with hepatitis B, 6 379 people infected with hepatitis C and 20 643 people infected with tuberculosis were registered in Ukraine.
EMCDDA

Industribyen Mariupol som ligger sørøst i Ukraina har omtrent 500.000 innbyggere og er en av byene russerne har omringet. Mariupol representerer videre en Ukrainsk by der mange er i fattige. Byen er preget av forfall, HIV/aids har spredd seg raskt og rusavhengighet er et enormt problem. Dette beskrev NRK allerede under TV-aksjonen for Blå Kors i 2008. Hva invasjon vil bety for barn og syke i en allerede vanskelig situasjon krever lite fantasi å forestille seg. 

Invasjonen betyr brudd på freden i Europa. Den har store konsekvenser for det ukrainske folket og deres menneskerettigheter. Samtidig truer invasjonen sikkerheten til hele Europa. Russland må trekke seg tilbake og konflikten må løses på fredelig vis ved hjelp av dialog og diplomati.