Raushet kan bety mye. Årets kampanje oppfordrer alle til å vise raushet i hverdagen. Å være raus med seg selv og andre kan bidra til god psykisk helse.

Om Verdensdagen
Verdensdagen for psykisk helse er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse og markeres den 10. oktober. Dagen skal skape åpenhet og gi kunnskap om psykisk helse.
Vi har alle en psykisk helse.
150 land markerer dagen. 

Identitet og tilhørighet
Raushet er knyttet til en treårig temaperiode  med overskriften «identitet og tilhørighet». Opplevelsen av tilhørighet og det å være trygg på egen identitet er grunnleggende for vår psykiske helse. I 2016 var temaet identitet og tilhørighet i møte med livets endringer, i 2017 var glede og mening i hverdagen temaet. I 2018 er altså teamet raushet.

Hva er raushet?
Raushet handler om å gi noe uten å forvente noe tilbake. Det dreier seg om å akseptere at vi er ulike, at vi ikke er perfekte, og å gi rom for egne og andres ulikheter. Begrepet knyttes til blant annet altruisme, nestekjærlighet, sjenerøsitet og uselviskhet, skriver verdensdagen.no på sin nettside.

Raushet er å unne andre suksess.
Raushet er å våge åpenhet.
Raushet er å lytte til andre.
Raushet er å våge å feile.
Raushet er å tillate andre å feile.
Raushet er å hjelpe andre.
Raushet er å ta et skritt tilbake før vi dømmer andre.
Raushet er å tilgi oss selv – og andre.
Raushet er å konfrontere med vennlighet.
Raushet er å sette grenser med vennlighet.
Raushet er å takke vennlig nei til det som ikke gir oss glede.


Kathrine Aspaas, forfatter av boken Rausheten tid

Fagrådet, ved rådgiver Torhild Kielland, deltok på Sykehuset Innlandets markering av Verdensdagen. Markeringen var et samarbeid mellom Sykehuset Innlandet, Mental Helse Hedmark og Oppland, og representanter for kommunene i begge fylker.

Peder Skredderprisen ble delt ut for tiende gang
Divisjonsdirektør i Sykehuset Innlandet Gunn Gotland Bakke presenterte Peder Skredder og hvorfor han som pasient ved Sanderud sykehus i en årrekke, har fått status som brobygger mellom sykehus og verden utenfor. Administrerende direktør for Sykehuset Innlandet Alice Beathe Andersgaard delte ut årets pris. Prisvinner var Kjell Rønning for sitt engasjement og arbeid med frivillig innsats i Nordre Land.

Frivillighet er limet i samfunnet. Alle som bidrar i frivillig arbeid gir mye til andre, men også til deg selv. Det er moro og du møter mange artige folk. Verdien av frivillig og ubetalt arbeid i Norge er på hele 80 milliarder kroner.
Kjell Rønning

Åpenhetsprisen
En annen prisvinner som fikk stor oppmerksomhet var komiker Else Kåss Furuseth. Hun fikk i dag tildelt Foreningen Mental Helses åpenhetspris for 2018. Else Kåss Furuseth har delt raust av sin vanskelige historie og fikk prisen for sitt langvarige engasjement for pårørende etter selvmord.

-Vi som leder sykehusene må prioritere psykisk helse høyt, sa Alice Beathe Andersgaard. Vi må ta helseministerens  oppfordring om å gå fra hva feiler det deg til hva er viktig for deg? Vi vil ha pasientens helsetjeneste.