Vi ser at mange pasienter kommer fra Sørlandet. Det er derfor både et ønske for egen del og en avtaleforpliktelse med Helse Sør-Øst at vi bygger ut et tilbud for behandlingsoppfølging i Arendal. Helt konkret har Tyrili sett seg ut det såkalte Karl S. Hansen- bygget i Arendal sentrum lokasjon for det nye tilbudet. I det nye tilbudet vil pasienter fra Sørlandet være prioritert for å sikre bedre overgang fra behandling institusjon til etablering i hjemkommunen. Planen er å etablere et ambulant team som følger opp pasienter som skal etableres i kommunene for å sikre glipper i overgangene. Det skal skje i samarbeid med kommunene, NAV og familiene. Overgangene er en kritisk fase og ved å opprette såkalte case-mangement stillinger er det grunn til å tro at disse overgangene blir trygge.

Tyrili har gjennom de siste årene flyttet flere av sine tilbud fra "langt ute på landet" til sentrumsnære tilbud. Dette for at pasientene skal få øve på å bo i omgivelser som er mer likt det de får når de flytter tilbake til hjemkommunen. Erfaringene fra tiltak sentrumsnære er gode sier leder Ulf Jansen. Vi har heller ingen grunn til å tro at det skal være annerledes i Arendal sier Jansen videre når han blir konfrontert med kritikken som er satt frem i lokal presse fra politikere og politi.

Saken fra Tyrili kan leses i sin helhet her...