Leder Kirsten Frigstad var stolt leder som åpnet lanseringen med å takke alle medarbeidere og samarbeidspartnere for at 24SJU har blitt det det er i dag. 24SJU åpnet i 2009 etter et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Oppdraget lød "iverksette tiltak for å oppnå bedre helse og økt sosial inkludering for de mest utsatte rusmiddelavhengige".  En krevende oppgave som også innebar å utvikle kunnskap og egnede arbeidsmåter mot denne brukergruppa. Boka er et ledd i dele denne kunnskap og arbeidsmåtene.  Øyeblikksomsorg uten endringskrav heter et av kapitelene i boka. Betydningen og eksempler på hva det betyr i praksis ble trukket frem av Torstein Bjordal, nestleder i Foreningen for Human Narkotikapolitikk, som gir 24SJU mye av æren for at han i dag er rusfri.

Avdelingsdirektør Anette Mjelde i Helsedirektoratet hilste til 24SJU og var trygg på det arbeidet som utføres der holder høy kvalitet og har overføringsverdi flere steder. Da var hun glad for at dette nå også er dokumentert gjennom en metodebok. Å møte brukeren der han er 24SJU et strålende eksempel på.

Fagrådet gratulerer Kirkens bymisjon og 24SJU med en flott metodebok som deles ut gratis.