I 2019 sto tusenvis av aktivister sammen i 261 byer i 92 land - for å promotere solidaritet,  skadereduksjon og menneskerettigheter. I år vil markeringen bli annerledes mange steder på grunn av Covid-19.

Det vil foregå webinarer og alternative markeringer. I Norge markeres dagen flere steder, i tråd med smittevernreglene. I Trondheim vil det eksempelvisvære en markering på torgscenen ved Trondheim Torg fra klokka 12 til 17 og i Oslo en markering med stands på Eidsvolls plass. 

 "Support. Don’t Punish. Global Day of Action" markeres i år for åttende gang  
Generalforsamlingen i FN vedtok allerede i 1987 at datoen skal markere FNs arbeid for å bedre arbeidet mot misbruk og handel med narkotika.

I Oslo inviterer brukerorganisasjoenene FHN og proLAR-Nett  regjeringsmedlemmene og stortingsrepresentantene til å komme ut på Eidsvolls plass utenfor Stortinget og signalisere støtte til kampanjen med å la seg avbilde med "Support don't punish" -plakat. 

I Norge er vi inne i et paradigmeskifte på rusfeltet der et flertall på Stortinget har forlatt linjen med straff, tvang og segregering, til fordel for hjelp, støtte og veiledning. 

We are united in the recognition that the “war on drugs” is a war on us all and, in particular, those of us experiencing stigma, exclusion and criminalisation.
2020 Global Day of Action

Support. Don't punish!
Det er en pågående dyp bekymring for at menneskerettigheter blir brutt gjennom en straffende ruspolitikk rundt om i verden. FNs narkotikarapport 2019, anslår at narkotikarelaterte dødsfall steg til 585 000 i 2017. Sannheten bak tallene er at de fleste av dødsfallene kunne vært forhindret om skadereduserende tiltak og andre helsetjenester hadde vært tilgjengelig for dem som trengte det. Dødstallene øker dramatisk hvis vi i tillegg legger til utenomjuridiske drap, dødsdommer og andre drap på folk med rusproblemer.