Kielland har 20 års erfaring fra ulike deler av rusfeltet etter at hun i 1995 var ferdig utdannet sosionom fra Norges Kommunal og Sosial Høyskole i Oslo. Hun har arbeidet 6 år ved Incognitoklinikken i Oslo, 8 år  med rusarbeid i Ringsaker kommune og de 6 årene i Korus Øst. I Korus Øst har hun har deltatt i mange utviklingsprosjekter, bidratt i arbeid både for Helsedirektoratet og de mange kommuner innenfor Korus Øst sitt område. Hun har ledet arbeid med utvikling av veileder i bruk av tvang og jobbet med utvikling av musikkterapi i behandling. I tillegg en rekke ulike oppgaver som Korus Øst har fått i sine oppdragsbrev fra Helsedirektoratet. Hun har i tillegg arrangert og ledet en rekke små og store konferanser innenfor ulike temaer.

Med den brede erfaring Kielland har vil hun være med på å utvikle Fagrådet i tråd med den årsmøtets ønsker i Strategisk plan 2015 - 2020. Strategisk plan har 5 hovedsatsningsområder:

  1. Utvikle organisasjonen
  2. Utvikle møteplassene
  3. Faglig og rammemessig likeverdighet
  4. Utvikle tilbud til medlemmene
  5. Sette ruspolitisk dagsorden

Utover en bred erfaring fra rusrelaterte spørsmål er Kielland også medlem av suksessrike sang- og showgruppen "De friserte fruer" i Ringsaker kommune. De friserte fruer er landskjent i Hedmark. Torhild Kielland har tidligere vært styremedlem i Fagrådet i 3 år.

Torhild Kielland begynner i sin nye stilling i Fagrådet 28.mai og vi ønsker Torhild hjertelig velkommen til Fagrådet. Vi ser frem til en godt samarbeid og ikke minst til å utvikle Fagrådet videre. Medlemmene skal merke at sekretariatet styrkes med en faglig rådgiverstilling.