Trøen er inne i sine tredje periode på Stortinget, ble valgt inn for Akershus i 2013. Hun kan sies å være en erfaren politiker. I sin første periode (2013-2017) var hun medlem i Helse og omsorgskomiteen og hun er utdannet sykepleier. 

For Fagrådet blir det viktig å etablere et godt samarbeid med komiteen og særlig leder Tone Wilhelmsen Trøen. Første anledning blir høring om statsbudsjettet 2022. Fristen for å melde seg til høring er 21.oktober. Det er høring på budsjettet lagt frem av regjeringen Solberg, så det kommer i tilleggsproposisjon fra regjeringen Støre om 2-3 uker med endringsforslag

Med en mindretallsregjering blir arbeidet i komiteene i Stortinget viktig. Det er større mulighet for å få til endringer enn hvis regjeringen hadde hatt et flertall bak seg.

Hele komiteen finner dere her. Komiteen har 15 medlemmer og 10 av medlemmene er nyvalgte representanter. Det er 9 kvinner og 6 menn. Den geografiske fordelingen er relativt god, men ingen fra midt-Norge. Det er god aldersfordeling og 4 av medlemmene er under 30 år. Vi har foreløpig ikke sett hvem som er første nestleder, men vet at Bård Hoksrud fra Frp er valgt til andre nestleder i komiteen.

Andre viktige komiteer for rusfeltet er  Arbeids- og sosialkomiteen som skal ledes av Kirsti Bergstø (SV). Justiskomiteen skal ledes av Per Willy Amundsen (Frp) og kommunal- og forvaltningskomiteen skal ledes av Lene Vågslid (Ap). Familie- og kulturkomiteen (hvor barnevernet hører inn under) skal ledes av Grunde Almeland (V).