Respektfullt og nyttig
Dersom et journalnotat svarer på disse spørsmålene er det både respektfullt og nyttig for andre som skal hjelpe pasienten. Dette skriver seniorrådgiver og forsker ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse Arnhild Lauveng - i et helt ferskt hefte «Hva har du skrevet om meg? Om journal og epikrise».

Arnhild Lauveng
Spesialist i klinisk samfunnspsykologi fra UiO og doktorgrad om selvopplevelse ved alvorlig psykisk sykdom. Hun har skrevet flere bøker, bokkapitler og artikler, og er en aktiv foredragsholder. Hennes første bok, I morgen var jeg alltid en løve, handler om egne opplevelser med alvorlig psykisk sykdom.

Et journalnotat skal gi konkrete beskrivelser om hva pasienten selv sier om hva som kan hjelpe, hva han/hun trenger hjelp til og hva som gjør situasjonen verre.

Hva journalen skal dokumentere:

  • tidligere sykdom, plager og behandling
  • relevante og nødvendige opplysninger om problemer, symptomer, plager, forhistorie, tidligere innleggelser, atferd, evne til å ta vare på seg selv og livssituasjon
  • hvilken behandling som er gitt, hva som hjalp og hva som ikke hjalp
  • hvilke vurderinger som er gjort (eksempelvis om selvmordsfare og farlighet)
  • opplysninger relevante for meldeplikt med begrunnelse om hvorfor det er nødvendig å melde fra

Konkret om innsynsrett i egen journal
Journalen er et arbeidsverktøy for helsepersonell. Hovedregelen er at du som pasient har rett til å lese journalen din, med alle vedlegg. Du har også rett på å få en forklaring på ting du ikke forstår.

Unntaket fra innsynsrett er når en må forhindre fare for liv eller alvorlig helseskade for pasienten. For eksempel hvis pasienten er så urolig og syk at en er bekymret for at beskrivelsene i journalen vil føre til selvskading eller fare for at pasienten skader andre. Pasienten kan også nektes innsyn i deler av journalen når den inneholder opplysninger om andre.

Det kan være vanskelig å lese om egen sykdom

«Noen uttrykk kan misforstås eller være helt uforståelige. Noen ganger skriver helsepersonell på en overfladisk eller lite respektfullt måte, eller de har misforstått eller oversett viktig og relevant informasjon. Andre ganger er det som står nødvendig og skrevet så respektfullt som mulig, men det kan likevel være vondt å lese»
Arnhild Lauveng

Heftet er enkelt, konkret og et godt supplement til lovtekstene. Det er relevant for både helsepersonell og pasienter og kan bestilles på erfaringskompetanse.no