Utvalgte tilskuddsordninger har fått nytt og tilpasset søknadsskjema, skriver Helsedirektoratet på sin nettside. Endringene er gjort for å kunne gå gjennom søknader, sende ut vedtaksbrev og utbetale tilskudd så tidlig som mulig. 

Tilskuddsordningene med søknadsfrist 1. desember 2022 er:
(Listen er hentet fra helsedirektoratets nettside)