Anne har satt spor etter seg både lokalt og nasjonalt. Det var først og fremst som leder på Strax-huset hun ble kjent for hele landet. Etter hvert ble hun også etatsleder for Rus og psykisk helse i Bergen kommune. Mange har de siste dagene uttrykt takknemlighet for det Anne har lært dem og vært for dem.

Anne var nestleder i Fagrådet fra 2004 -2006, i perioden 2006 - 2008 var hun leder. I disse årene ble sekretariatet etablert og den første sekretariatslederen, Kristin Lervåg, ble ansatt.

Anne har vært i syk i en lengre periode og forsommeren 2016 fikk hun diagnosen kreft. Hun hadde tøffe behandlinger og tøffe dager. Anne var en tvers igjennom omsorgsfull person og viste stor omsorg for andre helt til det siste.

Anne vil bli savnet, først og fremst av sine nærmeste, men også et samlet rusfelt vil savne henne. Både som den dyktige og dedikerte fagperson hun var, men også som en varm og vennlig venn og kollega

Bisettelsen har foregått i stillhet, men Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon ønsker å uttrykke en sterk takknemlighet for arbeidet Anne gjorde i en årrekke for brukere, pårørende og andre fagpersoner.