Werner H. Christie er lege, samfunnsviter og helsepolitiker og ledet fra 1992–95 Sosial- og Helsedepartementet i Gro Harlem Brundtlands 3. regjering (Ap).

Han har arbeidet som forsker, almenlege, sykehusdirektør og spesialrådgiver innen forskning og biovitenskap. I dag er han førstelektor II ved Institutt for strategi og entreprenørskap på BI.

Vi ser en systematisk forskjellsbehandling i hvordan aktører systematiserer og organiserer tilbud mellom pasientgrupper. Dette gjelder alt fra akutte helsetjenester til boligtildeling. Vi er i en situasjon der folk med rusproblemer ikke opplever likeverdige tjenester sammenlignet med andre innbyggere. Hvordan vil vi at tjenestene skal utvikle seg? Vi tar diskusjonene 9. -10. oktober.