Den ene debatten handler om bruk av rusmidler som legemidler. Dvs til annet bruk enn det som var opprinnelig ment. I den debatten ligger også avkriminalisering og legalisering. Flere sentrale aktører deltar i debatten med gode vinklinger og standpunkter.  Kronikkene legges ut på rusfeltet.no under Klipp fra rusfeltet.

Den andre debatten handler om hvordan brukerorganisasjonen Normal har innhentet opplysninger om ulike organisasjoners søknader, protokoller og andre offentlige dokumenter. Den debatten har foregått mest på sosiale medier etter at Klassekampen laget en sak. Artikkelen i Klassekampen kan du lese her.
Innhentingen og oppbevaringen av dokumentene er helt lovlig, men flere stiller spørsmål om hensikten og hvordan Normal vil benytte dokumentene. Selv har Normal sendt ut en pressemelding om saken.

Det har videre vært en kampanje mot Stiftelsen Retretten og Actis med trakassering av ansatte. Noen av virkemidlene i den kampanjen tar Fagrådet sterk avstand fra. Uenigheter må møtes med debatt og fakta, ikke trakassering og trusler.

Fagrådet heier på at folk og organisasjoner skal stå på barrikadene og argumentere for det de tror på. Men på sosiale medier har en del av ordbruken til tider vært uakseptabel. Fagrådet ønsker ikke å delta i en dialog som har i seg trakassering og trusler.

Tidligere Helseminister Bjarne Håkon Hansen uttalte på en av Fagrådets møteplasser at "politikere lett kan spille Rusfeltet av banen fordi feltet ikke greier å enes om noe".

Rusfeltet består av mange aktører med ulik tilknytning og nærhet til rusfeltet. De har alle med seg sin historie, tradisjon, moral og sitt verdigrunnlag. Avhengig av ståsted, tilknytning og nærhet knyttes engasjementet ofte til sterke følelser. Nettopp dette at aktørene og debattantene har ulikt ståsted og tilknytning til feltet, gjør at de ofte snakker om veldig forskjellige grupper mennesker.

En del av den intellektuelle debattføringen om prinsipielle holdninger til bruk av ulike rusmidler tar ikke opp i seg de psykologiske og sosiale perspektivene ved rusbruk og avhengighet. Fagrådet mener at diskusjonen er mer kompleks. Det er flere faktorer som spiller inn enn kun rusmiddelet man velger. På den andre siden blir den tradisjonelle «konservative» russtemmen tilsvarende prinsipiell på forbud og begrensninger.

Mennesker er ulike og har ulike behov.

Fagrådet hilser velkommen en diskusjon med uenigheter, det skaper utvikling og vekst. Vårt ønske er imidlertid at alle som deltar i diskusjonen respekterer hverandre og debatterer på et saklig nivå. Åpenhet, respekt, kunnskap og saklighet bør være rammen i ruspolitisk debatt framover.