Partiet mener politiets ressurser bør brukes på å ta de som produserer, smugler og selger, ikke brukerne. Partiet presiserer, som Høyre, at dette ikke handler om legalisering. Debatten om hva som er avkriminalisering, nedkriminalisering og legalisering gikk under debatten også hos SV som det gjør i andre partier og ute i rusfeltet. Det åpenbare er at rusavhengige ikke skal forfølges og bøtelegges. VG prøver i et oppslag å lage dette til en sak om legalisering.

Dette er ikke noe annerledes enn Helse- og omsorgsminister Bent Høie sa under Fagrådets ruspolitiske seminar 8.desember 2016. Rusbrukere skal få hjelp og ikke straff. Høyre har imidlertid i sitt vedtak at narkotika fortsatt skal være forbudt. Det ligger også inne i Arbeiderpartiets forslag som kommer opp til debatt under landsmøtet i april. Videre har både Venstre og MDG avkriminalisering inne i sine forslag.

Fra Fagrådets side er hjelp, ikke straff, det viktigste og så må det brukes tid til å finne ut hva og hvordan dette skal gjennomføres på en god måte. De fleste peker på Portugal som et land det er mye å hente fra.

Som Høyre ønsker også SV å åpne for heroinassistert behandling. Det er mer omstridt i fagmiljøene og senest for 2 måneder siden kom rapporten fra SERAF som mener at det ikke er kunnskapsgrunnlag for starte denne type behandling.