Målet er å få bedre kjennskap til erfaringer med brukerrom, medisinering med diamorfin/heroin og sykehusavdelinger og sykehjem spesielt tilrettelagt for personer med kroniske rusproblemer.

Zürich har hele fire brukerrom for sine 415 000 innbyggere der brukerne kan injisere eller røyke de illegale stoffene de ønsker. Dette tilbudet har byen hatt siden 2003.

Spesialsykehuset, som på mange måter minner om Gatehospitalets tilbud i Oslo, ble grunnlagt allerede i 1989. I dag har de 45 senger fordelt på 30 sykehussenger og 15 sykehjemsplasser. 70 % av brukerne har Hepatitt B/C og hele 50% har HIV/AIDS.

Mer informasjon kommer.