Sjekk programmet og meld deg på fagkonferansen ved å klikke her

Et unikt tilbud

MO-Ung har, i våre øyne, unike tilbud og erfaringer i norsk sammenheng. Rask hjelp med maks to dagers ventetid er målet.

MO-Ung er et tilbud for ungdom og unge voksne mellom 15-25 år med rusproblemer, med eller uten samtidig psykiske plager, og deres familier. MO-Ung er kommunens lavterskel- og behandlingstilbud som skal gi rask hjelp – uten krav til henvisning eller formell søknad på tjenesten. Du kan ta direkte kontakt og det er åpent for “drop in”. Vi er et interkommunalt tjenestetilbud for innbyggere i Stavanger, Sola og Randaberg kommune.
Stavanger kommune

Mange tilbud på samme sted

På 1000 kvadratmeter og under samme tak har MO-Ung samlet en rekke relevante tjenester for ungdom og unge voksne: Drop in/mottak, ruspoliklinikk, barnevernstjeneste, døgnavdeling, fylkeskommunen (lærere), psykomotorisk fysioterapi og yoga. I tillegg har de blant annet skapt et spennende samarbeid med frivillige om skolehjelp, Kirkens bymisjon og Oilers Hockey. Det er også etablert samarbeid med NAV og Helse og velferdskontor. For Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol må MO-Ung være gullstandarden i samhandling.

Familie og venner får også hjelp - uavhengig av om ungdommen mottar hjelp. Dette er likestilt tilbud som til ungdommene. Pårørende kan få mulighet for samtaler, pårørendegrupper og helsefremmende tiltak som yoga og psykomotorisk fysioterapi.

I tillegg til "mottak" som tar imot ungdom og unge voksne fra det året de fyller 15 år, har MO-Ung seks døgnplasser for innbyggere mellom 18 og 25 år. Lokalene er imponerende. Helt nye, varme og innbydende.  

Ofte ser ungdom de helt åpenbare fordelene med at vi i hjelpeapparatet kan samarbeide. Å få samtykke fra ungdommene er sjelden en utfordring. Samarbeid er ofte personavhengig og det kan variere hvor framoverlent hjelpere er. Derfor er det samtidig viktig at samarbeid er forankret på systemnivå.
Lisbeth Skibenes

Mange setter straff og hjelp opp mot hverandre

Vi har erfart at både fagpersoner, politikere og media setter straff og hjelp opp mot hverandre på varierende grunnlag og ofte uten godt nok kunnskapsgrunnlag. Det gjør diskusjonen fattigere og kan sette sentrale tjenester opp mot hverandre. Vi trenger å få det beste ut av alle hjelpetilbud for ungdom som er i vanskelige livssituasjoner.  
Lisbeth Skibenes. 

MO-Ung har eksempelvis flere gode erfaringer med å bruke påtaleunnlatelse med vilkår som én av flere veier inn i frivillig oppfølging. Fra 2018 og frem til i dag har 90 ungdommer og familier fått tilbud om hjelp gjennom denne ordningen. Gjennom god individuell tilrettelegging har vi fått til mye fint som har medført at ungdom har valgt frivillig oppfølging videre. Gjennom denne straffereaksjonen har de også fått raskt kontakt inn mot et helhetlig hjelpetilbud, sier Skibenes.

I dialog med ungdommer i straff-hjelp-debatten, har ungdommene gitt oss tilbakemelding at straffereaksjonen har vært til hjelp. Vi er usikre om vi når denne gruppen i dag på grunn av nasjonale føringer.
Lisbeth Skibenes

Helhet på tvers - raskt og oversiktlig!

Målet til MO-Ung er rask og enkel tilgang på hjelp, individuell oppfølging med tydelig koordinering og ansvarsfordeling, forteller leder Lisbeth Skibenes. Med andre ord samme mål som Stoltenbergrapporten beskrev i sin rapport i 2010. Det er ikke tilfeldig. Skibenes har jobbet for å skape dette tilbudet over mange år. Men rask hjelp for unge mennesker er også en kongstanke som koster i perioder med stor pågang. Som nå.

Da vi besøkte senteret 2. november kunne Skibenes fortelle at så langt i 2022 har MO-Ung fått 132 nye henvendelser. Over halvparten (55 prosent), 72 innbyggere, er under 18 år. Økningen i antall henvendelser siste året er på over 50 prosent, sett ut fra samme tidspunkt i fjor. 

Sånn sett ser det ut til at senteret når ut til mange av de som trenger hjelp i en tid der politiet har lagt om noen av sine rutiner. Omleggingen har skapt politisk engasjement i Stavanger og Lørdag 12. november hadde vi en kronikk i Stavanger Aftenblad. Kronikken var et svar til Ap-politiker i Stavanger, Ine Haver, som var bekymret for at polititet kun hadde anmeldt åtte unge for rusbruk så langt i år. Vi ba Haver rette blikket til egne tiltak for unge mennesker i kommunen. Tiltak som MO-Ung. 

Utenforskap

Økningen i antall henvendelser til MO-Ung startet under pandemien. De ser større kompleksitet og hyppigere beskrivelser av opplevd utenforskap. Ungdommene beskriver oftere erfaringer med ensomhet, overgrep, selvskading og tap av venner til overdoser, forteller Skibenes. Så langt i 2022 melder sykehuset i Stavanger om mellom 13 - 30 intox per måned for unge mennesker under 24 år. Det gjelder oftest alkohol og tabletter, sier Skibenes.

I tillegg til utfordringer med bruk av rusmidler, forteller mange ungdommer at de kjenner på større belastninger som gir psykiske helseplager. I et landskap der en tradisjonelt ser et flertall av gutter som henvender seg, når MO-Ung ut til begge kjønn i like stor grad. Per i dag har senteret eksempelvis en overvekt av unge kvinner på døgnavdelingen.

Eventuelle diagnoser styrer ikke måten vi tilnærmer oss ungdommene og familiene. Nøkkel til endring er å se hver enkelt. Noe som ikke bare må bli en slags metafor, men må gjøres i praksis.
Lisbeth Skibenes

Nå er vi virkelig i en spennende og viktig fase med utprøving av både samhandlingsmodeller og tiltak. Det er uansett ingen tvil om at det er stort behov for tilbudet - og vi ser det virker, sier Skibenes.

Vi takker for gjestfriheten og gleder oss til å høre mer fra Skibenes på fagkonferansen vår 18.-19. januar. Klikk her for program og påmelding.