De viktigste bidragsyterne er brukere og pårørende
Konferansen, den andre i rekken, er et samarbeid mellom Stiftelsen Bergensklinikkene, avdeling for rusmedisin Helse Bergen og Bergen kommune, men de viktigste bidragsyterne er tidligere brukere, brukere og pårørende. RØST hadde mer enn 330 deltakere, en god blanding av fagfolk, pårørende og brukere.

Menneskerettigheter stod sentralt
Temaene for konferansen var det brukerne og pårørende som hadde valgt. Særlig ble det fokus på endring, brukerstyring, verdighet og menneskerettigheter. Sterke historier ble fortalt, historier om drømmer og håp. Men også historier om manglende brukermedvirkning, krenkelser og fravær av kjærlighet og omsorg.

Sigvart Dagsland åpnet konferansen med sangen RØST, en sang til ettertanke. 

Unik konferanse
Konferansen er unik i sitt slag og målet er å bidra til å:
- redusere stigma
- øke brukermedvirkning
- styrke rusbehandling på alle nivå

Resten av landet har mye å lære av RØST-konferansen.