For to uker siden presenterte KrF, Venstre, FrP og Høyre et historisk løft for rusfeltet. Opptrappingsplanen som skal komme i høst har en ramme på 2,4 milliarder kroner over de neste fire årene. Parallelt kommer en vekst i TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling) på om lag 770 millioner kroner.

Høie understreker i sitt innlegg at utfordringene i rusfeltet krever samlet innsats. Det er ikke nok at en statsråd satser – mange statsråder må satse, skriver han. Vi må ha et bredt politisk flertall for å løfte rusfeltet over tid. Regjeringen har satset på rusfeltet fra dagen de overtok regjeringskontorene skriver Høie videre. Han viser til noe kortere ventetid og flere behandlingsplasser. Fagrådet har også registrert denne positive endringen samtidig som vi ser at tallene henger sammen med en høyere andel polikliniske samtaler og kortere behandlingstid.

Fagrådet er også gjort kjent med at Helse Vest i budsjettplanleggingen for 2016 har bedt Helse Fonna/Helse Stavanger spare 16 millioner. Helse Vest forklarer pålegget med økt kjøp hos private leverandører av rusbehandling, og at dette fører til mindre midler til helseforetakene. Dette er ikke i tråd med den gylne regel som sier at også det offentlige skal sikres vekst i økonomi og aktivitet.

Regjeringen lover at de skal bruke 100 millioner kroner på mottakssentre i de største byene der rusavhengige kan få helsehjelp, mat og aktivitet. De skal sørge for flere oppsøkende behandlingsteam og få på plass lavterskel substitusjonsbehandling. De vil satse mer på forebygging av overdosedødsfall ved blant annet å dele ut nesespray med motgift og ved å få flere til å røyke heroin i stedet for å bruke sprøyte.

Når det gjelder det siste har Fagrådet tidligere påpekt  en form for logisk brist i at innsatsene i overdosestrategien ikke avspeiler seg i praksis, - slik at eksempelvis ferdigbygde røykerom kan benyttes i tråd med strategien. I Oslo har sprøyterommet lagt til rette for et røykerom med spesialbygd avtrekk for røyk, men det fungerer i dag som telefonrom fordi Helse- og omsorgsdepartementet ikke tillater røyking av heroin. Hva er bakgrunnen for at ett av de mest sentrale tiltakene i Overdosestrategien ikke gjenspeiles i konkret handling?

Statsminister Erna Solberg skal åpne Fagrådets nasjonale rusfaglige konferanse 22.-23. september og det er knyttet høye forventninger til hva hun kommer til å si om prioriteringer i den kommende opptrappingsplanen.