Konferansen har avhengighet som tema og innledningsvis fokuseres på forståelsen av psykisk, fysisk og sosial avhengighet. Men konferansen legger også vekt på hvem som må ta regninga i form av menneskelig lidelse, arbeid eller i kroner og øre. Konferansen holdes bare uker før statsbudsjettet for 2016 legges frem og spørsmålet er om statsministeren vil ta en større del av regninga enn i dag?

Regjeringen har gjennom disse to årene siden den kom til makta gjennomført flere tiltak innenfor rusfeltet slik de lovet i valgkampen 2013. Kommunene er tilført flere millioner, helseforetakene har blitt instruert til øke %-vis mer innenfor rus enn i somatikk, nye behandlingsplasser er opprettet og Fritt behandlingsvalg. Statsministeren har uttalt ved flere anledninger at det er en oppgave å tette hullene slik at pasientforløpene blir uten avbrudd. Både Erna Solberg og Helse- og omsorgsminister Bent Høie har ved flere anledninger besøkt rustiltak over hele landet.

Fagrådet ser frem til å høre Erna Solberg åpne Nasjonal Rusfagkonferanse 22.september på Oslo Radisson Plaza.