Forslagene er:

  • å tillate at folk kan innta andre narkotiske stoffer enn kun heroin i sprøyterommet
  • at personalet i sprøyterommet skal kunne gi opplæring i overgang fra injisering til mer skånsom bruk
  • å tillate annen, mer skånsom inntaksmåte enn injisering, i sprøyterommet
  • å endre begrepsbruken i loven og forskriften fra "sprøyterom" og "sprøyteromsordningen" til "brukerrom" og "brukerromsordningen"

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsfristen er mandag 27. august 2018

Helseminister Bent Høie (H) og klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) besøkte Strax-huset i Bergen i dag og fortalte om forslagene. - Vi sender i dag ut et forslag om lovendring av sprøyteromsloven til en brukerromslov. Vi foreslår å åpne for injisering av andre stoffer enn heroin, samt for røyking av heroin, sa Bent Høie til Strax-husets ansatte og brukere.

Endringen i sprøyteromsloven er nedfelt i regjeringens Jeløya-plattform. Behandlingen av høringsuttalelser og utforming av nytt lovforslag vil ta cirka ett år.

Mange i rusfeltet har etterlyst behovet for endringer i sprøyteromsordningen i lang tid. For mange er forslagene etterlengtet. Trolig utestenger dagens lovverk minst halvparten av byens rusavhengige skrev blant annet Bergensavisen for en tid tilbake.

Fagrådet har i flere år kommentert og kritisert konsekvensene av dagens lovverk. Eksempelvis hvordan kampanjer for å få brukere til å røyke heroin framfor å injisere har blitt bremset av at kun injisering er lov i sprøyterommene. Brukere som ønsker å røyke eller sniffe eller også bruke andre stoffer enn heroin har blitt henvist til bakgater uten tilgjengelig helsepersonell. Vi er glad for at endringer endelig er i sikte.

Forslaget om å endre loven slik at den tillater andre rusmidler ble også diskutert i Stortingets helse- og omsorgskomite for ett år siden. Den gang var det Høyre som stemte ned forslaget. Store endringer har skjedd det siste året og ikke minst har Ventres inntog i regjeringssamarbeidet bidratt til å sette nettopp Sprøyteromsloven på dagsorden. På Venstres landsstyremøte 17.-18 juni 2017 ble det vedtatt at loven må endres for å treffe målgruppen bedre.

Husk å levere høringssvar innen 27. august!