Prosjektet heter Norwegian Addiction, Pain and Trauma study (NOR-APT) og handler om å kartlegge kronisk smerte og traumesymptomer blant pasienter i rusbehandling, for å kunne lære mer om sammenhenger mellom smerte og traumesymptomer i denne gruppa, og å bedre behandlingstilbudet.

Anne Marciuch er prosjektmedarbeider og stipendiat, NaltRec/Ahus. 
Ingeborg Skjærvø er nasjonal prosjektleder, Ahus/NKVTS.

Det er et stort prosjekt, der målet er å invitere 1500 pasienter til å svare på et spørreskjema, og i tillegg be om samtykke til å innhente opplysninger om dem fra helseregistre. Gjennom helseregistrene kan vi se hva pasientene har fått av behandling tidligere, og følge dem 5 år fremover i tid for å se hvordan det går med dem og behandlingen de mottar.

Fire sykehus deltar i prosjektet; Ahus (eier), OUS, Vestfold og Telemark, per nå er prosjektet i gang ved Ahus og over 300 pasienter har allerede svart på spørreskjemaet.

For å få gjennomført datainnsamlingen, analysere data og formidle resultatene fra forskningen trenger forskerne flere ressurser. Nå krysser vi fingrene for at stiftelsen DAM støtter søknaden. Svaret får vi 14. april. 

Våre medlemmer kan søke midler fra Stiftelsen Dam via oss, da Fagrådet er godkjent som søkerorganisasjon. Se flere medlemsfordeler ved å klikke her.