Mobil enhet
Hepatittbussen er et informasjons- og screeningprosjekt hvor målet er å informere og screene pasienter som er i rusbehandling. Ideen med mobil enhet er hentet fra tilsvarende prosjekter i andre land - der tilbudet kommer til pasienten.

Landets fremste på Hep C
Sammen med institusjonenslege og annet helsepersonell vil prosjektet kunne bidra til at pasienten kan igangsette behandling. Hepatittbussen er en bobil som er bemannet med sykepleier, brukerrepresentant og sjåfør. Bussen har nødvendig testutstyr tilgjengelig. Medisinskfaglig ansvarlig er Olav Dalgard fra Akershus Universitetssykehus. Dalgard er dr.med. og spesialist i indremedisin og i infeksjonsmedisin. Han er en av landets fremste leger på sykdommen.

Samarbeid med døgninsititusjonene
Hepatittbussen vil besøke døgninstitusjoner for å kunne informere og screene de pasientene som i dag ikke kjenner sin hepatittstatus. I god tid før besøket tar de ansatte på bussen kontakt med ledelsen og ansvarlig helsepersonell på behandlingsinstitusjonene for å sikre at alle som ønsker det, får sjekket seg.

God opplæring
Sykepleierne har fått god opplæring av dr.med. Olav Dalgard og har også hospitert på den gatenære hepatittklinikken på Prindsen Mottakssenter i Oslo. Underveis i prosjektet vil Dalgard være tilgjengelig for institusjonensleger og helsepersonell for samarbeid.

Vi håper at tilbudet blir godt tatt i mot når institusjonene blir kontaktet og etterhvert får besøk.