Det er ingen hemmelighet at nordmenn ofte drikker mer i høytidene enn de ville gjort ellers, og jula er intet unntak. Skjenkestopp setter nødvendigvis ikke noen stopper for fest og fyll, kanskje (enda) flere velger å drikke hjemme.

Dilemmaene kan være mange og konsekvensene kan variere fra ingen til mange, men Blå Kors og Barn av Rusmisbrukere er blant dem som igjen bidrar til refleksjon rundt temaet.  

Barn av Rusmisbrukere 

Normalt pleier organisasjonen Barn av Rusmisbrukere å ha ekstra åpent på BaRsnakk i julen. I år har de ekstra, ekstra åpent!

Det har vært et vanskelig år og fordi situasjonen er som den er, er vi bekymret for at julen kan bli tyngre enn den pleier. Da kjører vi på med flere åpne timer på chatten en før.
barnavrus.no

BaRsnakk har åpent:

  • 21.–23. desember: kl. 14–22
  • Julaften: kl. 12–16
  • 25.–30. desember: kl. 14.–22
  • Nyttårsaften: kl. 12–16

I tillegg har Barn av Rusmisbrukere laget to videosnutter med julespørsmål fra barn og ungdom, som ligger på deres YouTube-kanal. Vi anbefaler folk å ta en titt på disse.

Blå Kors

I år som tidligere år er Blå Kors gode på å løfte fram barneperspektivet i julefeiringen. Ett av deres sterke bidrag er oppfordringene via korte videosnutter på deres Facebook-side. Klikk her for å se "Ikke alle barn gleder seg til jul - Vær en som bryr seg".

Rundt 1 av 5 barn mellom 8 og 19 år synes foreldrene drikker for mye, og rundt 1 av 6 barn har opplevd ubehag når foreldrene har drukket, ifølge en landsdekkende IPSOS-undersøkelse som ble utført tidligere i år på vegne av Blå Kors. 

IPSOS-undersøkelsen viser at det først og fremst er i helger, høytider og ferier, der barna har behov for å slappe av og ha det hyggelig, at foreldrene drikker for mye. 

Det som er hyggelig for voksne er ikke alltid behagelig for barn. Barnas beskjed må tas på alvor, og foreldre må bli mer bevisste på sammenhengen de er i når de drikker.
Generalsekretær Trine Stensen i Blå Kors.

Hvor mye kan du drikke før du ikke lenger er den du vil være når det er barn til stede, spør Blå Kors.

Fagrådet er takknemlige for at mange aktører tar folk på alvor - både de som bruker rusmidler og familiene og vennene som er rundt dem. Sammen kan vi få til en god jul - vær en som bryr seg!