Hvert år deler Fagrådet ut en pris for godt rusfaglig arbeid. Prisen deles ut under festmiddagen på den Nasjonale Fagkonferansen. I år er det 5.november i Trondheim.

Prisen deles ut til en eller flere personer som har gjort et godt rusfaglig arbeid, gjerne over tid. Tidligere prisvinnere er; Frid A. Hansen, Kjell Dalan, Reidun og Øyvind Hansen, Martin Blindheim og Tone Øien, Tobbi Kvaale, Inger Granby og Liv Jessen, Hans Olav Fekjær, Helge Waal, Ulf Jansen, Arne Klyve,Sverre Nesvåg, Lise Aasmundstad, Dagfinn Haarr, Edle Ravndal, Rita Nilsen, Øistein Kristensen, John Arild Schillinger og Inger Lise Bjerknes.

Forslag skal begrunnes og sendes sekretariatet på e-post fagraadet@rusfeltet.no eller pr post til Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon, Nedre Slottsgt 7, 0157 Oslo. Det er kun medlemmer i Fagrådet som har forslagsrett.

Frist for innsendelse av forslag er 19.september.