Senterpartiets vedtak har noe annen ordlyd enn det både Høyre og SV vedtok på sine landsmøter, men de er tydelige på at de ønsker en annen tilnærming i møte med rusavhengige. Dette er ikke legalisering, kanskje heller ikke avkriminalisering, men en nedkriminalisering fordi Senterpartiet ønsker mer enn andre partier å beholde "riset bak speilet", straffereaksjonen. Men nestleder i Senterpartiet Ola Borten Moe, var tydelig på at også Senterpartiet vil se til Portugalmodellen.

Det er nå liten tvil om at vi i Norge i løpet av neste stortingsperiode vil oppleve en ruspolitisk paradigmeskifte hvor helsehjelp fremfor straff skal benyttes. Arbeiderpartiet som har sitt landsmøte i april har også formuleringer i denne retningen. Detaljene i en ny ruspolitikk, uavhengig av hvilken regjering som sitter, vil ta noe tid å utforme. Men under Fagrådets ruspolitiske seminar 8.desember 2016 gikk nestleder i Høyre, Bent Høie og Arbeiderpartiets Torgeir Micaelsen, langt i formidle at veien til ny politikk vil være å sette ned et NOU-utvalg.

Erfaringsmessig vil NOU-utvalg bruke mange måneder på sitt arbeid, kanskje opp til 12 måneder. Med høringer og behandling i departementet er siste del av 2019 kanskje det tidligste, mest realistiske tidspunkt hvor Stortinget får en sak om ny ruspolitikk. Så ting tar tid, men det viktige signalet om at straff ikke er måten vi skal møte rusavhengige på i fremtiden, håper Fagrådet at vi allerede i år ser konsekvensen av.