Tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund har blant annet uttalt til Aftenposten at satsingen på straff har hatt svært negative konsekvenser. Den har medført enorme kontrollutgifter som har gått på bekostning av sosial- og helsepolitiske tiltak til forebygging og behandling, og dessuten ført til omfattende vinningskriminalitet. Satsingen på straff har påvirket prisnivået og dermed lagt grunnlag for organisert kriminalitet, nasjonalt og internasjonalt.

For få dager siden publiserte Minerva et oppsiktsvekkende intervju av politimannen Neil Woods som har jobbet undercover i narkotikamiljøet i England i 14 år. Nå støtter han legalisering. - Selv ikke store politiaksjoner får konsekvenser for narkotikahandelen, forteller Woods i intervjuet. – Når politiet foretar et stort beslag, vifter de det foran pressen og sier «se hvor mye narkotika vi har fjernet fra gaten». Men hvilken prosentandel av det totale markedet utgjør beslaget? Vanligvis blir ikke engang 1 prosent beslaglagt per år.– Politiets arbeid er nytteløst. Å beslaglegge 20 kilo heroin utgjør ingen forskjell. Men det er ikke bare nytteløst, det forårsaker faktisk vold. Når man innser at man forårsaker skade, har man en plikt til å slutte med det.

Aviser og sosiale medier flyter over av kronikker, artikler og meningsutvekslinger om hvordan norsk ruspolitikk burde se ut. Landsmøtene i både Senterpartiet, Høyre og Sosialistisk Venstreparti har stemt fram vedtak om en ny linje i narkotikapolitikken der helsehjelp skal komme foran straff. Vil vedtakene føre til faktisk endring av politiets prioriteringer?

På Rusfeltets Ruspolitiske seminar 12. mai har Fagrådet invitert professor i kriminologi ved Politihøgskolens forskningsavdeling, Paul Larsson (bildet).

Larsson har uttalt seg om behovet for endring i ruspolitikken i lang tid. På en markering i regi av Tidsskriftet Rus&Samfunns 15. desember 2016, kom han med mange ironiske stikk til egne politirekker – Å jobbe med narkotika er «ordentlig politiarbeid» - det gir gode tall og høy oppklaringsprosent. -Narkotika har gitt mange stillinger og ressurser til politiet. Er det noen som er avhengig av narkotika så er det politiet!

Paul Larsson har tidligere uttalt til Natt&Dag  at det er andre forhold enn straff som påvirker bruk av narkotika. Dersom straff hadde vært effektivt ville USA vært rent, men er i motsetning en nasjon med massiv bruk av narkotika. Han viser til statistikken til ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) som viser liten sammenheng mellom straffenivå og bruk av narkotika. Larsson mener også at samfunn ikke straffer selvskading, med unntak av narkotika. Larsson har skrevet flere bøker om organisert kriminalitet og narkotikaregulering og vi ser fram til et tankevekkende seminar!