Tirsdag 18. oktober inviterte Selvhjelp Norge til 10 års jubileumsmarkering. Selvhjelp Norge er et nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp og arbeider på oppdrag av Helsedirektoratet for å spre kunnskap om selvhjelpsforståelse og selvhjelpsgrupper til befolkningen. Stadig flere kommuner og lokalsamfunn ser betydningen av selvhjelpsarbeid og tilbyr selvhjelpsgrupper. Før Selvhjelp Norge ble etablert har erfaringene med selvhjelpsgrupper vært solide gjennom både Anonyme Alkoholikere og ettervernsgrupper, som eksempelvis i Sogn og Fjordane der Rusettervernet har vært et tilbud i snart 50 år.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpnet konferansen via en videohilsen der han gratulerte jubilanten og understreket viktigheten av selvhjelp som verktøy i å mestre problemer og utfordringer i hverdagen. Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Ellen Margrethe Carlsen redegjorde for oppdrag og forankring i styringsdokumenter, før nyansatt leder i Selvhjelp Norge Vibeke Johnsen fortalte om Selvhjelp Norges prioriteringer, mål og indre liv med sine 13 ansatte, fordelt på hovedkontoret i Oslo (6) og distriktskontorene (7). For 2017 er Selvhjelp Norge tilgodesett på Statsbudsjettet med 17,5 millioner kroner.

Sterkt inntrykk gjorde musikerne med brukererfaring Morten Brodahl og Roger Karlsen. Gjennom ærlige og melankolske tekster klarte de på få minutter å beskrive kjernen i ekskludering, utenforskap, ansvar og ensomhet.

Jubileumsmarkeringen ønsket å sette søkelyset på hvordan selvorganisert selvhjelp er et viktig bidrag i helsepuslespillet og hvordan dette verktøyet er et godt supplement til tilbudene som finnes i regi av helsevesenet og frivillige organisasjoner.

Solbjørg Talseth (bildet t.h.) er en av dem som har vært med å starte og videreutvikle selvhjelpsarbeidet i Norge. Hun var konferansier på markeringen og introduserte med varme sin kollega gjennom mange år, spesialrådgiver i Selvhjelp Norge Eli V. Godager (bildet t.v.). Vi bærer et stort samfunnsansvar sa Godager, men det er vanskelig å måle effekten av selvhjelp i kroner og øre, det måles best i livskvalitet og håp. Selvhjelp er for alle som har et problem, og kjernefaktorene er å akseptere at du har et problem, ta ansvar og ta imot gjensidighet i gruppa. Vekst innenfra er målet mer enn opplæring eller hjelp fra andre, sa Godager og siterte en gruppedeltaker "Jeg har fått mange gode råd i gruppa, men det er ingen som har gitt meg dem". Grunnmuren er med andre ord fellesskapet som styrker mulighetene for endring, og anledningen til å ta til seg kunnskap fra andres levde liv.

Selvorganisert selvhjelp er et godt verktøy for å løfte det helsefremmende, forbyggende og rehabiliterende arbeidet og Fagrådet gratulerer Selvhjelp Norge med jubileet.