Sitatet er hentet fra vår helt ferske kortfilm om musikkterapi i spesialisthelsetjenesten, der Randi-Luise Møgster, viseadministrerende direktør - Helse Bergen HF, beskriver hvorfor Helse Bergen har implementert musikkterapi i alle sine distriktpsykiatriske sentre (DPS). Hun beskriver også hvordan en slik implementering av ny kunnskap krever mot og grundig lederforankring.

Filmen viser også hvordan musikkterapi støtter og utfyller etablerte behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten.

Følg oss gjerne på YouTube og Instagram for kjappe oppdateringer og interessant innhold!

Helsedirektoratet anbefaler musikkterapi i flere nasjonale retningslinjer. Denne filmen inngår i en serie på seks filmer om musikkterapi i behandling av psykisk helseproblemer og/eller avhengighet. 

Bak filmen står det nasjonale nettverket for musikkterapi i rus og psykisk helse. Nettverket består av NAPHA, fire Kompetansesenter rus (KoRus), Fredrikstad kommune, NMH, UiB og Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon.