Sandnes kommune ved Mestringsenheten har gjennom flere år arbeidet systematisk med å forbedre sine tjenester til rusavhengige. Med god politisk støtte har Trude Lønning og hennes medarbeidere utviklet nye tilbud og lagt stor vekt på kvalitet i tjenestene. Juryen skriver i sin begrunnelse at Sandnes kommune utmerker seg gjennom en ressursfokusert tilnærming til brukeren og en sterk brukermedvirkning. I begrunnelsen heter det videre:  Sandnes kommunes enhet innen rusarbeid kalles Mestringsenheten, et navn som signaliserer et tydelig ressursperspektiv, og som er valgt etter forslag fra brukere. Navnet viser til at man ser mulighetene fremfor begrensingene og problemene. Å se i en den en ennå ikke er!

Sandnes kommune er medlem i Fagrådet og leder ved Mestringsenheten Trude Lønning er styremedlem i Fagrådet.

Fagrådet gratulerer Sandnes kommune ved Mestringsenheten med Kommunerusprisen 2015.