"Fra utenforskap til fellesskap - idrett som medisin og mestringsarena" er overskriften på søknaden. Fagrådet er imponert over hva Idretten Skaper Sjanser og Fotballstiftelsen har fått til så langt og ser arbeidet i tett sammenheng med vårt utviklingsområde "høyintensitetstrening som medisin" der vi har et løpende prosjektsamarbeid med Rådet for Psykisk helse.

Vi spesielt glade for at idrettsbevegelsen har tatt samfunnsansvar gjennom Fotballstiftelsen og Idretten skaper sjanser. Det gir enorme muligheter for å bedre rusavhengiges liv både fysisk, psykisk og sosialt. 
Fagrådets leder Jan Gunnar Skoftedalen.

Gode muligheter?

TV-aksjonen i NRK regnes som verdens største innsamlingsaksjon og har utviklet seg til et stort, årlig nasjonal løft for en god sak.

De to organisasjonene står nå bak én av de femten søknadene om å få TV-aksjonen i 2023. Gitt at TV-aksjonen hvert femte år går til et prosjekt i Norge, bør mulighetene være til stede. Fire av søkerne er rene prosjekter i Norge.

Vi kan utrette en stor forskjell for tusener som sliter i samfunnet vårt dersom denne søknaden skulle lykkes. 
Fotballstiftelsens daglige leder Arne Knoph.

Modellen gir resultater

Over 1000 spillere møtte på gatelagstrening i 2021. 200 av dem kom seg over i lønnet arbeid, skole eller arbeidstrening i fjoråret. Idretten Skaper Sjansers daglige leder Morten Nyborg sier at målet er å gi flere tilgang til idrettens arena. Nyborg var arkitekten bak det første gatelaget i Fredrikstad i 2011. På de 11 årene som har gått siden starten i Fredrikstad, har Fotballstiftelsen vokst til hele 28 gatelag - fra Tromsø i nord til Start og Kristiansand i sør.

Gjennom disse 11 årene har vi videreutviklet en modell som både har vokst seg stor og som vi ser fungerer meget godt for mennesker som sliter med utenforskap og rusutfordringer.
Arne Knoph

Les om alle de 15 søkerne ved å klikke her

Det er et eget Innsamlingsråd oppnevnt av NRKs styre som nå skal gå gjennom søknadene og komme med sin innstilling om hvem de mener bør få TV-aksjonen i NRK i 2023. Det siste ordet har kringkastingssjefen og det er ventet at hun tar den endelige avgjørelsen 9. juni i år.