Dere må oppgi avtalekoden 60283392. Husker du ikke koden skal det være tilstrekkelig å oppgi Fagrådet- Rusfeltets hovedorganisasjon.

Rabatten gjelder på alle hotell i Choicekjeden i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Baltikum.

Et samlet rusfelt
Medlemskap i Fagrådet gir mange fordeler.

Fagrådet samler bredden i rusfeltet og representerer et fellesskap og en direkte påvirkningsmulighet i utviklingen av rusfeltet.

Et samlet rusfelt gjør oss sterkere i viktige saker. Som medlem kan en komme med innspill og påvirke hva som er prioriterte oppgaver for Fagrådet og hva som skal være Fagrådets holdning i ulike saker. Alle kommer til orde i Fagrådet.

Økonomiske fordeler
I tillegg kommer økonomiske fordeler ved blant annet reduserte priser på viktige møteplasser i  rusfeltet;

– Rusfeltets Fagkonferanse
– Ruspolitisk seminar
– Høringskonferanser

Som medlem får du også tilbud om å delta på Fagrådets årlige studietur.
Du kan søke på vår stipendordning
Du får anledning til å annonsere ledige stillinger og aktiviteter i din virksomhet gratis på Fagrådet sin nettside.  Fagrådets nettside har 10 - 15 000 brukere hver måned.

Fagrådets styre består av aktører som er valgt fra ulike deler av rusfeltet og satt til å gjennomføre Fagrådets arbeidsplan som vedtas på årsmøtet.

Vil du vite mer om medlemskap kontakt leder Jan Gunnar Skoftedalen telefon 41474290