I rehabiliteringsarbeidet pekes det ofte på kommunene som det bærende element, hva betyr det for hvordan kommunene organiserer seg, hva må være på plass og ikke minst tilføres kommunene nok ressurser til å ivareta sine oppgaver.

Om dette og mer til har Hammerhaug klare meninger så kom til Oslo og Oslo kongressenter en vakker vårdag i mai, nærmere bestemt fredag 8.mai.

Skedsmo er en stor norsk kommune og ligger en kort tur fra Oslo. Det er over 50 000 innbyggere og vokser for hvert år som en del av Stor-Oslo regionen. Lillestrøm er byen og det største tettstedet i Skedsmo.