Fagrådets sekretariat besøkte denne uken ett av våre medlemmer underlagt Stavanger Universitetssykehus; Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR). 

Diagnoserelaterte grupper (DRG) er et pasientklassifiseringssystem. DRG prøver å håndtere en kompleks virkelighet, hvor pasienter har tusenvis av ulike diagnoser og like mange ulike behandlinger. Alle pasienter kan klassifiseres ved dette systemet. I stedet for antall opphold, brukes antall DRG-poeng som aktivitetsmål. DRG gir en oversiktlig beskrivelse av aktiviteten ved sykehusene. Systemet gjør det også mulig å sammenligne sykehus, selv om disse skulle behandle helt ulike pasienter.
Helsedirektoratet.no

- Vi klarer ikke å ta inn over oss den kunnskapen vi har!

Mot alle økonomiske belønningssystemer, men i tråd med faglig kunnskap og erfaring knyttet til pasientens beste, velger avdeling rus og avhengighet (ARA) å finansiere stillinger til ruskonsulenter i somatiske avdelinger ved Stavanger Universitetssykehus.

ARA sin argumentasjon er klar - Dette har effekt og pasientene får hjelpen de trenger raskere. 

Dette er noe alle burde gjøre, men så lenge økonomiske systemer ikke belønner aktiviteten, sitter mange fast i ineffektive systemer. 

Vi klarer ikke å ta inn over oss den kunnskapen vi har!
Jan Gunnar Skoftedalen, leder Fagrådet

Kunnskapen ligger like fullt tilgjengelig, og vi blir vitne til - eller også deltagere i et interessant fenomen der systemene utkonkurrerer faglig målsetting om pasientens beste.  

Har vi blitt nikkedukker?

Eksempelet over er ett av flere "blindspots" som vi ser ut til å godta uten protest. Har vi kommet dit at systemene er så komplekse at vi blir motløse nikkedukker?

Vi nekter å tro det - og vi blir inspirert når vi møter fagfolk som går mot strømmen og som tar de faglige rådene på alvor. 

Så har vi en vei å gå - med å synliggjøre faget overfor de som spikrer de økonomiske belønningssystemene. Takk til ARA og Stavanger Universitetssykehus som tør å satse på tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid - noe vi håper vil føre til inspirasjon på landsbasis - og ikke minst politisk utvikling på økonomiske rammevilkår.