Pål Berger fra RIO holder innlegg under Fagrådets Nasjonale Rusfagkonferanse 5-6 november i Trondheim. Konferansen har i år fokus på rus og somatikk og har fått tittelen; 10 år med rusreformen: Rus og somatikk - fortsatt på helsa løs?

Hvordan er det med brukerperspektivet og brukermedvirkningen for det er fortsatt min helse sier Pål Berger. Det er viktig å bygge trygghet for å kunne motta hjelp. Bidrar dagens system med økt fokus på gjennomstrømning til å bygge trygghet. Videre sier Berger at det er viktig at den rusavhengige får kunnskap om mulige skader ved bruk av rusmidler.