Endelig har pasientsikkerhet blitt et tema inn mot ruspasienter og de mest utsatt rusmiddelavhengige når Pasientsikkerhetskampanjen tar tak den ekstreme overdose situasjonen og handler gjennom et kampanje fokus.

Kari Lossius klinikkdirektør i Stiftelsen Bergensklinikkene har vært leder av denne kampanjen og vet hvordan kampanjefokuset har måttet snu opp ned på store deler av de forestillingene vi i rusfeltet har hatt om hva som er mulig for å bidra til at våre egne ruspasienter skal være bedre rustet mot overdoser, ødelagt helse og risikoen for dødelig utgang. Her vil alle som jobber i rusbehandling eller andre rustiltak få inspirasjon, kunnskap og konkrete tips om hvordan din virksomhet eller kan organisasjon kan bidra til å redusere antall dødsfall som følge av overdose.

Vi tror at Kari Lossius med sitt engasjement og kunnskap vil kunne gi et viktig bidrag fra pasientsikkerhetskampanjen om overdoser inn i arbeidet med i større grad å hindre at rus og somatikk fortsatt skal gå på helsa løs!