Under Fagrådets Nasjonale Rusfagkonferanse 5-6 oktober vil de si noe om hvordan samhandling i praksis kan få rusavhengige ut i jobb, fra klient til kollega. Det er konsulent Turid Kirkeby, erfaringskonsulent Roger Karlsen og jobbkonsulent Rune Huseby som i et miniseminar vil si noe hva som må til og viser det gjennom eksempler. Stavne arbeid og kompetanse har også ved flere anledninger utfordret regelverket som de mener ikke ivaretar den enkeltes behov for et langvarig løp. Regelverket  legger opp til uføretrygd, i strid med intensjonen i NAV reformen.Arbeid og aktivitet er et veldig viktig element i rehabiliteringsarbeidet hos den enkelte. Kom og hør Stavne arbeid og kompetanse torsdag 6.nov i Trondheim!

 

Programmet finner du her...