Høie holdt sin tale til et fullsatt auditorium på Rikshospitalet onsdag 7.januar. Regjeringen ønsker å videreføre de seks punktene som var tema i 2014 hvor prioritering av rus og psykisk helse var et punkt. Behovet for økt satsning på rus og psykisk helse er lite omstridt i den offentlige debatten men i praksis tolker de ulike helseforetakene dette ulikt. Fra medlemsvirksomhetene kommer det ulike meldinger, noen beskriver en ledelses som følger opp de politiske signalene mens andre viser til at ledelsen overser eller i noen sammenhenger faktisk sier at de har ikke anledning til å følge opp de politiske prioriteringene.