Etter sist anbudsrunde ble det, noe overraskende, klart at Rogaland A-senter ikke fikk ny avtale med Helse Vest. 

Til Stavanger Aftenblad sier styreleder Inge Takle Mæstad at de var uenig med Helse Vest om hva som er forsvarlig behandling og bemanning for denne gruppen.

Det betyr at Rogaland A-senter mest sannsynlig avvikles 31. mars 2023. Etter det vil det ikke være pasienter eller økonomisk grunnlag for å fortsette driften. Senteret er eid av Kirkens Bymisjon Rogaland.

29 millioner dyrere

Rogaland A-senter tok Helse Vest til retten og ba om en midlertidig forføyning. De mente det var feil ved konkurransegrunnlaget og i gjennomføring av anbudsprosessen. Sør-Rogaland tingrett var uenig i det og ga Helse Vest medhold.

Rogaland A-senter har levert gode tjenester innen rusbehandling gjennom mange år i Stavangerregionen, men prisen var ikkje konkurransedyktig denne gangen.
Ivar Eriksen, eigardirektør i Helse Vest RHF, på foretakets nettside

I retten kom det frem at ny avtale med Rogaland A-senter ville koster Helse Vest 29 millioner kroner mer pr år enn hva en avtale med Tyrilistiftelsen vil koste. Tyrilistiftelsen er ny avtalepartner med Helse Vest etter anbudsrunden.

Foruten Tyrili inngikk Helse Vest avtale med Frelsesarmeen Behandlingssenter Stavanger, Blå Kors Haugaland A-senter, Crux Verksgata Stavanger og Crux Kalfaret Bergen.

Rogaland A-senter er også dømt til å betale Helse Vest 1 million kroner i saksomkostninger.

Nye avtaler undertegnet

Umiddelbart etter dommen ble kjent ble avtalene med de fem virksomhetene underskrevet, kan vi lese på nettsiden til Helse Vest. De fem avtalene har en ramme på 283,5 millioner kroner. I tillegg til et gitt antall døgnplasser så ligger det også inne polikliniske avtaler i forkant og etterkant av døgnoppholdet.

Det nye i avtalene er at alle institusjonen skal ha abstinensbehandling inkludert i tilbudet. Hvorvidt det betyr at avrusning slik Rogaland A-senter har ansvar for i Helse Stavanger i dag blir borte eller om Stavanger universitetssykehus får den oppgaven, er foreløpig ikke kjent for oss. 

På Helse Vest sin nettside skriver de imidlertid at "anskaffelsen styrker kvaliteten på rusmedisinsk overvåkning (abstinensbehandling) som en del av døgnbehandlingen hos alle leverandører". 

De fire «store» strippet eller nedlagt

I 2013 hadde Helsedirektoratet en gjennomgang av de ideelle aktørene og konkluderte med at det var fire virksomheter som drev «fullverdig» tilbud på linje med offentlige sykehus. Rapporten omtalte dem som de fire store. Det var foruten Rogaland A-senter, Bergensklinikkene som er lagt ned. Lade behandlingssenter og Borgestadklinikken er i drift, men har mistet oppgaver siden 2013.

Rogaland A-senter er medlem i Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon. Det samme er ny leverandør i Helse-Vest, Tyrilistiftelsen.