Det er Cathrine Moksness, som i en årrekke drev rettshjelptiltaket Gatejuristen, som rett før jul i fjor etablerte nykommeren Rettssenteret. Det nye senteret fikk i år stalig pengestøtte på 2,5 millioner kroner. 

Rettssenteret er veldig takknemlig for tilliten og tilskuddet fra Statens Sivilrettsforvaltning. Vi deler Barneombudets synspunkt om at rettshjelpsbehovet til barn i stor grad er udekket. 
Cathrine Moksness til Advokatbladet i mars.

Grensen for fri rettshjelp er veldig lav

§ 1-1 i Forskrift til lov om fri rettshjelp sier at inntektsgrensen for fri rettshjelp er kr 246 000,- for enslige og kr 369 000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 100 000,-.

Svært mange mennesker som er i behov av rettshjelp faller utenfor fordi de ikke har midler til juridisk bistand. Inntektsgrensene som er beskrevet i forskriften taler for seg selv. Flere politiske partier har tatt til orde for å endre grensene.

Jobber oppsøkende

Rettssenteret er en ideell stiftelse som i oppstartsåret gir gratis veiledning og rettshjelp til barn og unge opp til fylte 25 år, bosatt i Oslo. De jobber oppsøkende og kan komme til skoler, idrettslag og andre interesserte, for å informere om tilbudet. Rettssenteret ønsker å bidra til å utvikle et bedre rettshjelpstilbud under visjonen "rett for alle". Deres langsiktige ambisjon er å tilby et landsdekkende tilbud til utsatte og sårbare i alle aldre.

Veiledning fra Rettssenteret kan inkludere:
- hjelp og råd til å finne ut av en vanskelig situasjon

- informasjon om muligheter, rettigheter og plikter

Rettssenteret skal drives ut fra et «dugnads­prinsipp» der både det offentlige og private bidrar med innsats, støtte og midler. Per i dag består Rettssenteret av både ansatte og frivillige jusstudenter, jurister og advokater. 

Totalt får 47 rettshjelptiltak rundt om i landet drøye 58 millioner kroner i støtte fra Statens sivilrettsforvaltning.

Kostnadseffektiv og framtidsrettet

Rettssenteret ønsker å utvikle en modell som tar utgangspunkt i klientenes behov, er kostnadseffektiv og tar distriktene i bruk. De har ambisjoner om å være framtidsrettet når det gjelder både innovasjon og digitale- og web-baserte løsninger.

De har mål om å utvikle nye modeller for å nå flere og være et godt supplement til andre tiltak. Det er mange andre som driver godt arbeid på feltet.

Rettshjelpsbehovet er stort og Fagrådet applauderer ambisjonene om å nå ut til flere innbyggere. Det er viktig å teste ut nye modeller og måter for å nå ut til utsatte og sårbare med rettshjelp av god kvalitet.