Tallene er de høyeste siden 2001 og er åpenbart svært bekymringsfullt. Selv om det er flere som dør av alkoholbruk er det overdosetallene som får størst oppmerksomhet. Det gjør at denne artikkelen også omfatter overdosetallene.

Opioider gir fortsatt flest dødsfall

61 prosent av dødsfallene skyldes opioider. 85 personer døde som følge av bruk av andre opioider (morfin, kodein, oksykodon o.l). 77 personer døde som følge av heroinbruk og 62 personer som følge av syntetiske opioider (er blant annet protomitazen, buprenorfin, fentanyl og petidin). I sin pressemelding skriver FHI at antallet som døde av syntetiske opioider er det høyeste siden målingene startet.

23 prosent av dødsfallene skyldes altså andre opioider. Det er reseptbelagte medikamenter. Men det er ikke mulig å fange opp om medikamentene er foreskrevet av lege eller er kjøpt illegalt. Senere i juni har Helsedirektoratet et digitalt møte hvor de skal presentere Nasjonal innsats for riktig legemiddelbruk. Vi vet at det har vært en kraftig økning i antall personer som går på sterke smertestillende medikamenter lenger enn anbefalt.

Kjønn og gjennomsnittsalder

32 prosent av de døde var kvinner. Andelen kvinner har vært relativt stabil de 3-4 siste årene, men har hatt en mer en fordobling de siste ti årene. Gjennomsnittsalderen var 44 år. Noe høyere for kvinner (47) enn for menn (43).

Vestland og Rogaland skiller seg ut

Vestland topper listen i 2023 med 58 dødsfall. Noe som er det høyeste antallet siden registreringen begynte. Rogaland hadde 40 dødsfall. Oslo hadde 52 dødsfall og var faktisk en liten nedgang fra 2022. Møre og Romsdal har det laveste antallet dødsfall i forhold til folketall. Akershus har 31 dødsfall og kommer på fjerde plass i antall faktiske dødsfall, men ut fra folketallet er de langt ned på listen.

Hovedgrupper

FHI skriver i sin pressemelding at dødsfallene deles i tre hovedgrupper:
"Av de 363 dødsfallene i 2023 var 276 dødsfall forgiftninger uten intensjon (76 %), 45 forgiftninger med intensjon (12 %) og 42 dødsfall hvor psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser som følge av rusmiddelbruk var dødsårsak (12 %)."

363 dødsfall er ett dødsfall hver dag. Nesten hver uke skjer det et selvmord (forgiftning med intensjon) blant dem som bruker rusmidler. 

To år uten overdosestrategi?

Den nasjonale overdosestrategien som ble laget i 2014 gikk ut i 2022. Nå ligger det ute et høringsforslag på nye nasjonale råd om overdoseforebyggende arbeid i kommunene med høringsfrist 1. august. Det er nødvendig å ha kontinuerlig fokus på det overdoseforebyggende arbeidet og slike "pauser" som det har vært bør unngås. Norge har en nullvisjon på overdosedødsfall og vi er dessverre langt unna dette.

Så er årsakene til overdosedødsfallene sammensatte og det finnes ingen quickfix, men det må finnes en vilje til å prioritere gode oppdaterte tiltak.
Seniorrådgiver Linn Gjersing ved FHI, sier i pressemeldingen at "de tiltak som var effektfulle i 2014 er kanskje ikke like virkningsfulle i 2024".  Vi forventer å se Helseministeren på banen og at det overdoseforebyggende arbeidet prioriteres. Kanskje noe for Stortinget også når forhandlingene om revidert budsjett begynner i dag?