Det er store forventninger til opptrappingsplanen på prioriteringer og nye ressurser. Opptrappingsplanen skal ha sitt fokus på det kommunale rusarbeidet, inkludert bolig, arbeid og oppfølging, men HOD har ellers holdt kortene tett inntil brystet.

Lanseringen av Opptrappingsplanen skjer på en av Fagrådets medlemsvirksomheter, Tyrili Kampen. Fagrådet kommer tilbake med mer informasjon så snart Opptrappingsplanen er offentliggjort.